Mynter.net

Blockchain, også kjent som blokkjede

Blockchain er en spennende teknologi som ikke nødvendigvis trenger å dreie seg om bitcoin eller finans i det hele tatt. Lær mer om blokkjeder her.

Blockchain

Blockchain er kort og godt en offentlig bok som er distribuert over nettverket (engelsk: public distributed ledger).

Fordelen med blokkjeder er at de er både offentlige og distribuert, slik at alle kan se all historikk samtidig som de kan kontrollere og verifisere at alt er som det skal være.

Hver gang noen gjør noe som skal registreres i blokkjeden, så må dette legges til kjeden og lagres der for all fremtid. For eksempel i forhold til en bitcoin-transaksjon, så vil informasjon om denne transaksjonen bli lagt til blokkjeden, og alle som har tilgang til nettverket kan gå inn og kontrollere denne transaksjonen.

Bitcoin blokkjeden kan sees på som en database over alle transaksjoner der hver datamaskin med programvare som er i stand til å operere en bitcoin-lommebok har en kopi av alle transaksjoner som har funnet sted i bitcoins historie (hver datamaskin med slik programvare kalles en bitcoin node).

Verdt å bemerke er at hver blokk i blokkjeden legges til i kronologisk rekkefølge, og det må gjøres slik siden den har en såkalt hash av den forrige blokken. En hash er kort og godt et tall som representerer en større mengde data (tallene her er på hexadesimal-form, og dermed kan de inneholde både tall og noen utvalgte bokstaver).

Tjene penger på bitcoin

Tjene penger på bitcoin

Mange har blitt millionærer på bitcoin, noen har til og med blitt milliardærer. Her får du en oversikt over hvordan man tjener penger på bitcoin.

Handle bitcoin online

Handle bitcoin på nettet

Det er mulig å tjene penger på å handle bitcoin i form av derivater. Her får du en introduksjon til hvordan man kan handle bitcoin på nett.

Bitcoin mining

Bitcoin mining: Grave etter bitcoins?

Bitcoin mining vil si å utvinne bitcoin fra det kryptologiske universet. Det har lite til felles med vanlig gullgraving eller gruvedrift, men noen fellestrekk er det kanskje. Lær om bitcoin mining her.

Irreversible bitcoinbetalinger

Betalinger med bitcoin er irreversible

Det er ikke mulig å angre på en bitcoin-betaling. Gjort er gjort og spist er spist. Betalinger med bitcoin er altså irreversible.